Posts

Sharing Classroom Teaching Experiences: A Rare Culture Among Tanzanian Teachers

Image
In recent years, internet has been one of my major sources of knowledge and skills. Whether preparing to facilitate learning or studying computer programing, internet contains almost anything you would like to learn.

As a Netizen, apart from learning what others share on the internet, I also learn why they share their contents although the reasons for sharing my not always be apparent. In this article, I want to share with you the culture I learned from Western Teachers. The culture of sharing what happens in their classes. Challenges, achievements, innovations and their prospects as far as teaching and learning is concerned.

I have come cross several blogs and Websites owned by teachers themselves and some other platforms owned by educational organizations where teachers share their facilitation experiences. Through these teacher's live experiences, I have learned several aspects of teaching and learning. Among them, is the culture of sharing teaching and learning practices teac…

Upimaji ni Ufundishaji Ikiwa Walimu Wataamua

Image
Mfano wa Andalio la Somo: Picha kwa hisani ya www.Jiandae.wordpress.com
Katika Makala zilizopita nimekuwa nikijadili mambo mbali mbali yanayohusu ujifunzaji unaomzingatia mwanafunzi. Huu ni mfumo wa uwezeshaji na ujifunzaji unaompa mwanafunzi fursa ya kutumia muda wake, maarifa yake na uwezo wake kiakili na kiuchumi katika kujifunza.

Kwenye makala zilizotangulia, kuna wakati nilisisitiza kuwa, madarasa yanapaswa kutazamwa kama “karakana za kujifunzia”. Hata hivyo, hali ni tofauti kwenye shule zetu. Madarasa yamekuwa kama vikao vya walimu vya kuwasilisha wanayojifunza wao. Ili elimu yetu iwe na manufaa, hatuna budi kubadili mtazamo kuhusu namna wanafunzi wanavyopaswa kujifunza.

Wanafunzi watambue wajibu wao wa kujituma katika kujifunza. Wafahamu kuwa wao ndio watendaji wakuu kwenye ujifunzaji wao. Kupitia ushiriki wao, wanafunzi wanajifunza stadi muhimu kama vile kujifunza namna ya kujifunza, kuwasiliana, uwezo mkubwa wa kufikiri na kutatua changamoto.

Katika kufanikisha haya, walim…

Njia Nne za Kutumia Ufundishaji na Ujifunzaji Unaomzingatia Mwanafunzi

Image
Katika Makala zilizotangualia, nimekuwa nikijadili kuhusu elimu inayomzingatia mwanfunzi, hususani ujifunzaji wa kiudadisi. Makala ya kwanza ilijadili kuhusu maana, faida na namna ujifunzaji wa kiudadisi unavyoweza kutumiwa mashuleni.  Makala ya pili ililenga kujadili mbinu zinazoweza kutumiwa kujenga utamaduni wa ufundishaji na ujifunzaji wa kiudadisi mashuleni.  Makala ya tatu kwa upande mwingine, ilijadili namna mfumo wa sasa wa ufundishaji mashuleni unavyowanufaisha walimu kuliko wanafunzi. 

Makala haya yanalenga kujadili njia nne ambazo walimu na wawezeshaji wengine wanaweza kuzizingatia ili kuwezesha kwa kufuata misingi ya ujifunzaji wa kiudadisi. Njia hizi zitakazojadiliwa kwa kina ni Kuwamilikisha somo wanafunzi, mwalimu kuongea kwa kiasi na kuuliza maswali zaidi, kusisitiza uthibitisho wa hoja za wanafunzi na mwalimu kuwa na udadisi zaidi dhidi ya hoja za wanafunzi.
Njia ya Kwanza: Wafanye Wanafunzi Walimiliki Somo
Katika hatua hii, kuna nambo matatu ya msingi ambayo mwalimu an…

Walimu, Ninyi ndio Mnaojifunza, Wanafunzi wenu ni Wapokea Taarifa tu

Image

Mbinu za Kusaidia Kujenga Utamaduni wa Ufundishaji wa Kiudadisi Mashuleni

Image